Przejdź do treści

O mnie

Moim głównym celem jest sprawić by kontakt terapeutyczny był dla dziecka inspiracją do rozwoju i czerpania w nim z własnych zasobów. Zaś rodzic, by mógł korzystać z rzetelnej wiedzy psychologicznej na temat rozwoju dziecka, budowania z nim relacji oraz komunikacji.

Agnieszka Przybylak Mess


Jestem psychologiem, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą Play Therapy I stopnia. W procesie diagnostycznym i terapeutycznym uwzględniam potrzeby dziecka zarówno psychiczne, emocjonalne jak i fizyczne oraz najbliższe jego środowisko. Moje pond 20 – letnie doświadczenie zawodowe oraz udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach pozwala mi na integrowanie w procesie pomocy dziecku pomysłów z różnych podejść. Specjalizującym się min w pracy z małymi dziećmi, dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe z zakresu „Oligofrenopedagogiki” i „Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka” oraz roczne szkolenie „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”.

Prowadzę indywidualną terapię dzieci, diagnozę psychologiczną, treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców. Zajmuję się również terapią psychologiczną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Moim szczególnym zainteresowaniem jest terapia zabawą. Jestem członkiem Play Therapy International. Pracuję zgodnie z ich zasadami Kodeksów Etycznych. Moja praca jest poddawana stałej i regularnej superwizji przez certyfikowanych superwizorów.

Uprawnienia:

 • Terapeuta Integracji Sensorycznej –  nr uprawnień 1217;
 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego PEPR dla dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat – nr uprawnień 7670/10/09;
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – nr uprawnień 74/MFDR/2011;
 • Stosowanie i interpretowanie Skali Inteligencji i Rozwoju IDS n- 240/2014;
 • Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 – nr 19/13/03/18/SB5;
 • Bateria PU1 – 17/13/03/19/PU1;
 • Bateria 5/6R – 27/eL/B56;
 • Trening umiejętności społecznych TUS;
 • Terapia Growth Through Play System (GPS – rozwój poprzez zabawę) – stopień I i II;
 • Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – Palin PCI;
 • Praktyk w zakresie metody „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”;
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu;
 • Stosowanie metody Carole Sutton w pracy z trudnymi zachowaniami;
 • Stosowanie i interpretacja Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter 3;
 • Stosowanie i interpretacja Systemu Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3;
 • Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3;
 • Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS;
 • Stosowanie i interpretacja Skali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P”;
 • Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym etap I, II, III;
 • Trichotilomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia (u małych dzieci), masturbacja dziecięca – diagnoza i terapia;
 • Warsztaty: „Jak diagnozować rozwój teorii umysłu w dzieci w różnym wieku”;
 • Szkolenie: „Poza zasadą pudełka. Zabawa w psychoterapii dzieci”;
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;
 • Szkolenie: Tiki – diagnoza i terapia;
 • Aktualnie jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego na terapeutę Play Therapy akredytowane przez Play Therapy International.