Przejdź do treści

Wspomaganie

Rozwoju

Dziecka

„Nie ma dzieci. Są ludzie”

Janusz Korczak

Play Therapy

Terapia zabawą to ustrukturyzowane, oparte na teorii podejście do terapii, które opiera się na normalnych procesach komunikowania się i uczenia się dzieci

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne.

Komunikacja

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

Obszary pracy diagnostyczno – terapeutycznej:

  • nieśmiałość, wycofanie, trudność z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu nowych relacji;
  • zaburzenia i opóźnienia w rozwoju, trudności w uczeniu się,
  • lęki;
  • zaburzenia odżywiania i kontroli potrzeb fizjologicznych;
  • nadruchliwość, nadpobudliwość, trudności w koncentracji uwagi;
  • zaburzenia zachowania, wybuchowość, agresywność, bunt;
  • przeżycie traumatycznego wydarzenia ( rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek);
  • trudności adaptacyjne (nowa szkoła, nowe miejsce zamieszkania, pojawienie się nowego członka rodziny);
  • trening umiejętności społecznych ( np. komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, umiejętności współpracy).

Pomoc psychologiczna dla dzieci

Dodatkowe informacje podtytuł

Dodatkowe obszary działalności

Nagłówek wielki

opis mały